Cenník

Ponúkame individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Ceny sú šité na mieru konkrétneho zákazníka.Základný princíp cenotvorby služieb:- paušál jednoduchého a podvojného účtovníctva – cena je stanovená podľa náročnosti účtovania a objemu prác:


jednoduché účtovníctvo (minimálna cena / mesiac):

- neplatca DPH 35 eur/mesiac

- platca DPH 60 eur/mesiac


podvojné účtovníctvo (minimálna cena / mesiac):

- neplatca DPH 75 eur/mesiac

- platca DPH 95 eur / mesiac


celková cena za položku vychádza z počtu dokladov a náročnosti dokladov:

- zápis jednoduché účtovníctvo 0,85 eur (individuálne)

- zápis podvojné účtovníctvo 1,00 eur (individuálne).

 

Paušálne výdavky od 50 eur/ročne podľa náročnosti, vrátane daňového priznania

Daňová evidencia od 80 eur/ročne podľa náročnosti, vrátane daňového priznania


Daňové priznania:

- daňové priznanie typ A závislá činnosť 7 eur/ ročne

- daňové priznanie typ A závislá činnosť + príjmy zo zahraničia 20 eur/ročne

- daňové priznanie typ B závislá činnosť + príjmy zo zahraničia 50 eur/ročne

- daňové priznanie jednoduché účtovníctvo 50 eur/ročne nieje v cene účtovníctva

- daňové priznanie podvojné účtovníctvo 115 eur/ročne nie je v cene účtovníctva


Štatistika:

- mesačné štatistické výkazy 5 eur/mesiac

- ročné štatistické výkazy 25 eur/ročne

- daň z motorových vozidiel 10 eur/ročne

 

Mzdy a personalistika:

- zaevidovanie zamestnanca pri nástupe do zamestnania 10 eur/zamestnanec

(cena obsahuje – vyhotovenie pracovnej zmluvy, všetky dokumenty súvisiace s nástupom do zamestnania, dohody, prihláška do SP, ZP)

- spracovanie mzdy – HPP, dohoda 9 eur/zamestnanec

(cena obsahuje – spracovanie mzdy, zaslanie výkazov do SP, ZP, DU, spracovanie príkazu na úhradu)

- spracovanie ročného zúčtovania raz ročne 5 eur / zamestnanec.
Ceny sú vyhotovené bez DPH.